Statsborgerskab

Statsborgerskab

Når man skal ansøge om Dansk statsborgerskab, bør man først sikre sig, at man overholder alle de formelle krav, da man ellers kan risikere afvisning eller en meget lang sagsbehandlingstid.

Udlændinge, som ønsker dansk statsborgerskab, skal ansøge om dette. Afgørelsen om tildeling af dansk statsborgerskab kan jf. den danske grundlov kun træffes ved lov. Denne tildeling kaldes naturalisation. For at få tildelt dansk statsborgerskab skal man opfylde en række krav. De ser overordnet sådan ud:

  • Ansøgeren skal som udgangspunkt have permanent opholdstilladelse og have boet uafbrudt i Danmark i 9 år. Dette krav afviges en smule såfremt ansøgeren er flygtning eller statsløs, da er kravet 8 års uafbrudt ophold.
  • Ansøgeren skal underskrive en erklæring med løfte om troskab og loyalitet over for ikke mindst Danmark, men også det danske samfund og de værdier der hører til heraf.
  • Ansøgeren skal have en ren straffeattest. Såfremt man er idømt udvisning, har fået en ubetinget fængselsstraf på 1 år eller mere, har fået en fængselsstraf på 3 måneder eller mere for personfarlig kriminalitet, da kan man som udgangspunkt ikke få tildelt dansk statsborgerskab.
  • Ansøgeren skal ikke have gæld til offentlige myndigheder.
  • Desuden skal ansøgeren være i stand til at forsørge sig selv gennem de seneste 5 år og ikke have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i mere end 4 måneder gennem de seneste 5 år og slet ikke inden for de seneste 2 år. Denne ydelse kunne fx være kontanthjælp. Ansøgere der modtager økonomiske sociale ydelser som SU, er ikke afskåret fra at få statsborgerskab.
  • Ansøgeren skal have bestået Prøve i Dansk 3 eller en tilsvarende prøve. Såfremt ansøgeren har været selvforsørgende gennem de seneste 9 år, er det tilstrækkeligt at have bestået Prøve i Dansk 2 eller en tilsvarende prøve.
  • Ansøgeren skal have bestået indfødsretsprøven

Fri Rådgivning

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Ring til os på 50 10 93 10 eller benyt kontaktformularen og få værdifuld juridisk rådgivning.

    Find os på de sociale medier