Familiesammenføring med ægtefælle

Familliesammenføring med ægtefælle

Young couple in the field with green grass

Særligt inden for det sidste årti har regeringen foretaget flere og flere stramninger på udlændingeområdet. Senest her den 1. juli 2018, er der vedtaget en række nye stramninger på familiesammenføringsområdet. I tråd med disse stramninger er reglerne gradvist blevet mere kompliceret. Derfor er det ikke ualmindeligt at man skal indsende mellem 100-150 dokumenter til en almindelig ansøgning.

Hos os vil din udlændingesag blive behandlet af jurister med høj ekspertise inden for udlændingeområdet. Vores kollega Arif Sahin har tidligere arbejdet i Udlændingestyrelsen i en årrække, hvorfor vi han et indgående kendskab til praksis på området. Vi kan derfor give dig professionel rådgivning og hjælpe dig med at komme helskindet igennem den labyrint som udlændingeloven efterhånden er blevet til.

Vi har hjulpet herboende danskere med at hente ægtefæller, børn og familiemedlemmer til Danmark fra bl.a. Tyrkiet, Marokko, Congo, Filippinerne, Irak, Thailand, Pakistan, USA og en række andre lande. Vi kan også hjælpe dig. Det starter med en gratis og uforpligtende samtale om din situation og hvad dine muligheder er.

Ægtefælle

Man skal opfylde en række betingelser for at opnå ægtefællesammenføring. Først og fremmest er det en betingelse at udlændingen/ansøgeren har en ægtefælle, registreret partner eller en fast samlever som opholder sig lovligt i Danmark. Begge ægtefæller skal i øvrigt også opfylde en række betingelser.

Her beskrives nogle af de mest væsentlige betingelser:

Hvis den herboende ægtefælle ikke er dansk statsborger, skal pågældende have opholdstilladelse som flygtning eller have haft permanent opholds- tilladelse i mere end de sidste 3 år. Begge ægtefæller skal være mindst 24 år og have en vis tilknytning til Danmark.

Boligkravet

Fortsat max. 2 personer pr. beboelsesrum eller 20 kvm pr. person.

Sprogprøver

både A1 og A2 bliver obligatorisk. A1 skal bestås senest 6 måneder efter meddelt opholdstilladelse første gang og A2 senest 9 måneder efter meddelt opholdstilladelse første gang.

Prøver kan KUN tages to steder i landet: Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup eller Vejle Sprogskole.

Bankgarantien

Der skal stilles en bankgaranti på ca. 104.000 kroner.

Bemærk at tredjelandsborgeren skal dog fortsat have haft mindst et lovligt ophold i landet, før vedkommende kan søge familiesammenføring, også kaldet besøgskravet.

Nyt pointsystem gældende fra den 1. Juli 2018:

Pointsystemet består af 6 punkter omkring uddannelse, erhvervserfaring og sprogkundskaber.

Krav om Prøve i Dansk 3 (eller tilsvarende) er ufravigelig og skal opfyldes.

Udover den, skal parret opfylde mindst 3 af de øvrige 5 krav.

Kravene er:

  • Herboendes sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.
  • Herboendes erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark.
  • Herboendes uddannelse: Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst 1 års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark. Uddannelse ud over grundskolen omfatter 1 års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse.
  • Ansøgers sprogkundskaber: Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.
  • Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år.
  • Ansøgers uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Kontakt os på tlf. 5010 9310, og lad os sammen gennemgå jeres sag. Husk, du altid er velkommen til et gratis telefonisk samtale med os.

Fri Rådgivning

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Ring til os på 50 10 93 10 eller benyt kontaktformularen og få værdifuld juridisk rådgivning.

    Find os på de sociale medier