Familiesammenføring efter EU-regler

Familliesammenføring efter EU-regler

eu regler

Udfordringerne og reglerne ved dansk familiesammenførelse kan ofte virke uoverskuelige, hvilket resulterer i at en del danskere drager mod Sverige for så at vende tilbage og søge om familiesammenførelse efter EU-retten. Det er der ikke noget ulovligt. Der er dog nogle krav og betingelser man skal opfylde for at søge om familiesammenførelse efter EU-retten.

EU-retten fastslår at familiemedlemmer til en dansk statsborger har ret til ophold her i landet ud over de 3 måneder som man kan få på et turistvisum. Den danske statsborger skal have udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land.

Er du statsborger i et EU-land så er du omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed.

Det er et krav, at familiemedlemmet som søger om familiesammenføring, skal have opholdt sig i et andet EU-land sammen med den danske statsborger. Man kan efter EU-reglerne søge familiesammenføring med bl.a. en ægtefælle, en samlevende, eller ægtefællernes børn over 21 år.

Den danske statsborger skal have opholdt sig i et andet EU-land på sådan vis, at opholdet kan betragtes som reelt og faktisk. Dette indebærer, at danskeren har indrettet sig i landet på sådan en måde, at det indikerer, at vedkommende har haft sin tilværelse i landet.

Som udgangspunkt skal man have opholdt sig i det andet EU-land mindst 3 måneder.

Ydermere skal der være en tidsmæssig sammenhæng mellem den danske statsborgers tilflytning til Danmark og familiemedlemmets ansøgning efter EU-reglerne. Disse to begivenheder skal ske i naturlig sammenhæng af hinanden.

Det er dog ikke et krav at begge parter skal indrejse i Danmark på samme tidspunkt, men hvis familiemedlemmet indgiver sin ansøgning efter den danske statsborgers tilbagevenden, skal der være er naturlig årsag til, at familiemedlemmets ansøgning er indgivet efterfølgende.  

Den danske statsborger er underlagt et forsørgelseskrav, som indebærer at den pågældende råder over sådanne midler eller indtægter til sit eget og sine familiemedlemmers underhold, at de ved en konkret vurdering ikke anses for at ville falde til byrde for det offentlige.

EU-borgeres familiemedlemmer

Familiemedlemmer omfattet af den primære bevægelighed

  • Registeret partner
  • Partner i fast samlivsforhold
  • Egne/ægtefællens efterkommere under 21 år.
  • Andre efterkommere som forsørges af hovedpersonen, over 21 år.
  • Forældre som forsørges af hovedpersonen.
  • Andre familiemedlemmer, hvis tidligere forsørget af hovedpersonen eller optaget i husstand.

Familiemedlemmers opholdsret

Grundlæggende krav

Det er yderst væsentligt at der for begge parret ikke er tale om et reelt slægtskab og ikke proforma. Der vil blive set på om parterne bor sammen, kan kommunikere og andre faktorer som indgår i den samlet vurdering.

Et opholdsret kan ikke realiseret ved at den person som bor i Danmark fx tage til Sverige, for at bo på et hotelværelse for så derefter at vende tilbage til Danmark og søge om familiesammenføring. Der skal være tale om en reelt flytning.

I forlængelse heraf skal det tilføjes at fremleje af ens bolig i kort og tidsbegrænset periode ikke vil stille parret i en gunstig situation når der skal ansøges om familiesammenføring.

Opnåelse af tidsubegrænset opholdsret efter EU-reglerne:

For at opnå tidsubegrænset opholdsret i Danmark kræver det, for familiemedlemmer der er unionsborgere, at de har 5 års uafbrudt ophold i Danmark, jf. bkg. § 19 stk. 1.

For familiemedlemmer der er tredjelandsstatsborgere gælder det samme, men vedkommende skal opholde sig med den danske statsborger hele perioden uafbrudt som udgangspunkt.

Kontakt os på tlf. 5010 9310, og lad os sammen gennemgå jeres sag. Husk, du altid er velkommen til et gratis telefonisk samtale med os.

Fri Rådgivning

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Ring til os på 50 10 93 10 eller benyt kontaktformularen og få værdifuld juridisk rådgivning.

    Find os på de sociale medier