Permanent opholdstilladelse

Permanent opholdstilladelse

Så længe man opholder sig i Danmark på grundlag af en midlertidig opholdstilladelse, skal man opfylde en række betingelser for at kunne fortsætte sit ophold. Derfor er det selvsagt at mange mennesker ønsker at opnå permanent opholdstilladelse og derved opnå̊ en betingelsesløs opholdstilladelse.

Nedenunder kan du se de overordnede betingelser du skal opfylde for at kunne søge om permanent opholdstilladelse.

Grundlæggende betingelser:
– Man skal have boet lovligt i Danmark i
mindst 8 år. Dog kun 4 år, hvis man opfylder alle de supplerende betingelser.
– Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand.
– Man må ikke have modtaget offentlig hjælp inden for de sidste 4 år. Fx. kontanthjælp.
– Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.
– Man skal have et ansættelsesforhold på mindst 30 timer om ugen eller udøvet selvstændig erhvervs-virksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år. Bemærk at det ikke er tilstrækkeligt at man er under uddannelse.

Supplerende betingelser:

– Man skal ud over de overnævnte betingelser også opfylde mindst 2 af de 4 følgende betingelser:

– Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark. Det kan fx. være at man er medlem af bestyrelsen i skolen, boligforeningen.
– Man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder. – Man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 275.400 kr. de sidste 2 år.
– Man skal have bestået Prøve i Dansk 3, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Kontakt os på tlf. 5010 9310, og lad os sammen gennemgå jeres sag. Husk, du altid er velkommen til et gratis telefonisk samtale med os.

Fri Rådgivning

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Ring til os på 50 10 93 10 eller benyt kontaktformularen og få værdifuld juridisk rådgivning.

    Find os på de sociale medier