Ophold på baggrund af arbejde

Ophold på baggrund af arbejde

Udlændinge kan i visse tilfælde opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark Et overvejende kriterie er, at væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn skal tale for, en tildeling af tilladelsen. Nordiske eller EU- statsborgere er fritaget for dette kriterie.

Derudover er der særlige ordninger, hvorefter udlændinge, der er særligt kvalificerede, lettere kan opnå en arbejdstilladelse.

– Positivlisten, omfatter særlige faggrupper, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Personer omfattet af listen kan få opholdstilladelse, såfremt de har et konkret arbejde. Denne liste opdateres og ændres løbende og det er derfor vigtigt at undersøge, om man er omfattet af denne liste.

– Beløbsordningen omfatter alle udlændinge, der har fået arbejde med en årlig løn på p.t. mindst 436.000 kr.

– Koncernopholdstilladelse gælder for udlændinge, der ansat i en international koncern og som ønsker at blive udstationeret i en afdeling af koncernen i Danmark. Oplysninger herom fremgår nærmere på www.nyidanmark.dk. Ansøgninger om opholdstilladelser på baggrund af arbejde skal indsendes til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SIRI). Vær dog opmærksom på, at en udlænding ikke må arbejde i Danmark, før vedkommende har fået en arbejdstilladelse.

Fri Rådgivning

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Ring til os på 50 10 93 10 eller benyt kontaktformularen og få værdifuld juridisk rådgivning.

    Find os på de sociale medier